monika-jerzynek-palac-bogaczow-11

Warsztaty taneczne – odkryj swoją kobiecość

Już dziś możesz zapisać się na cykl warsztatów poprowadzonych przez cudowną taneczną osobowość, pełną energii i zaangażowaną w to co robi ???? Monikę Jerzynek – Monika jest właścicielką szkoły tańca Projekt Taniec Monika Jerzynek w Zielonej Górze i osobą, z którą współpracujemy chętnie już po raz kolejny.
Warsztaty składają się z 3 spotkań
????30 września godz. 12:00 – 14:00
????28 października godz. 12:00 – 14:00
????25 listopada godz. 12:00 – 14:00
Każde spotkanie to różne style tańca, które pozwolą Ci krok po kroku odkryć siebie w tańcu, nabrać pewności siebie, a przy okazji dobrze się bawić i spędzić miło czas ❤
Zaproś swoją przyjaciółkę i przyjdźcie razem na warsztaty
Płatność przelewem lub na miejscu w Pałacu (dane do przelewu podane poprzez formularz kontaktowy na stronie palacbogaczow.pl)
????%%% Mamy dla Ciebie specjalną ofertę dostępną do 30 września:
????Pakiet 3 spotkań gdy wykupujesz pakiet z przyjaciółką – 250zł od osoby
????*Jedno spotkanie 100zł od osoby
Więcej informacji
☎️794 928 113
???? recepcja@palacbogaczow.pl

REGULAMIN OFERTY:

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek jest zapisanie się przez stronę palacbogaczow.pl/kontakt lub osobiście w Pałac Bogaczów oraz uiszczenie za nie opłaty w terminie i sposobem zgodnym z informacjami i cennikiem umieszczonym na stronie.
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, jednak gwarancją udziału jest dopiero pełne uregulowanie płatności zgodnie z warunkiem w pkt.1.
 3. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie. Nie jest wymagane doświadczenie. Instruktorka tańca Monika Jerzynek dopasuje warsztaty indywidualnie pod umiejętności uczestników.
 4. Uczestnictwo w warsztatach polega i rozumiane jest jako czynny udział
 5. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Pałac Bogaczów.
 6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników w miejscu prowadzenia warsztatów, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun Prawny danego Uczestnika. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Uczestnikom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Pałac Bogaczów nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami warsztatów, przerwach zajęciowych oraz w trakcie warsztatów jeśli uczestnik bezpośrednio i aktywnie nie bierze udziału w zajęciach (np. wychodzi z sali. etc).
 7. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników pełnoletnich w miejscu prowadzenia warsztatów, odpowiedzialna jest osoba, która dokonała szkody i rozliczona według faktury za naprawę lub zakup nowego sprzętu.
 8. Warsztaty organizowane przez Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym i udostępnionym na stronie organizatora i oficjalnych kanałach promocji.
 9. Poszczególne warsztaty odbywają się w terminie i miejscu ustalonym przez Pałac Bogaczów, a o zmianach w tym zakresie, uczestnicy informowani będę poprzez stronę www.palacbogaczow.pl lub bezpośrednio telefonicznie, droą sms-ową, jeśli konieczne do tego typu komunikacji dane przekazane zostały do Pałac Bogaczów w formularzu kontaktowym lub Projekt Taniec – Monika Jerzynek
 10. W przypadku braku opłaty za warsztaty osoba nie może brać udziału w zajęciach, ani ich obserwować.
 11. Nie prowadzimy bezpłatnych zajęć/warsztatów pokazowych.
 12. Opłata za warsztaty dotyczy konkretnego wydarzenia na poczet którego została dokonana i nie może być przeniesiona na poczet kolejnych warsztatów w przypadku braku uczestnictwa. Opłata przepada lub osoba, która zapłaciła może znaleźć kogoś na swoje miejsce przekazując tym samym informacje o tym organizatorowi.
 13. Osoby spóźniające się mogą zostać nie wpuszczone na warsztaty.
 14. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Pałac Bogaczów wraz z Projekt Taniec – Monika Jerzynek zastrzega sobie prawo o odwołaniu konkretnych warsztatów w dowolnym terminie. W takim przypadku opłata za warsztaty zostaje w pełni zwrócona.
 15. Opłata wpłacona na poczet określonych warunków jest bezwrotna.
 16. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie bliższym niż 30 dni do warsztatów Pałac Bogaczów wraz z Projekt Taniec – Monika Jerzynek  nie przewiduje żadnych zwrotów.
 17. Osoby uczestniczące w warsztatach obowiązuje respektowanie zasad godności, szacunku i fair-play wobec siebie nawzajem, instruktorów oraz wszelkich innych osób
 18. Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Pałac Bogaczów oraz miejsc, w których odbywają się wszelkiego rodzaju warsztaty organizowane przez lub przy współpracy Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek. W przypadku zniszczenia mienia uczestnik zobowiązany jest do opłat związanych z naprawą lub odkupieniem sprzętu.
 19. Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników warsztatów. Zalecane jest, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora.
 20. Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć w szatni, na terenie całego Pałac Bogaczów oraz wszelkich innych miejscach gdzie odbywają się warsztaty.
 21. Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. W szczególności niedozwolone jest w pomieszczeniach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie środków uznanych przez polskie prawo za nielegalne.
 22. Pałac Bogaczów zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz grafiku warsztatów.
 23. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek jest zabronione.
 24. Uczestnik biorący udział w warsztatach organizowanych przez Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 25. Zapisanie się przez stronę palacbogaczow.pl lub poprzez wiadomość Projekt Taniec – Monika Jerzynek  na wybrane warsztaty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 26. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z osobami zarządzającymi w Pałac Bogaczów oraz Projekt Taniec – Monika Jerzynek.