3-plakat

WYSTAWA FOTOGRAFII

Naumburg am Bober
Christainstadt am Bober

Fotografie współczesne – Piotr Kozłowski
Stare fotografie z prywatnych zbirów – Marcin Olejniczak

WSTĘP WOLNY – wystawę można oglądać w 2 budynku w Białej Sali
29.09.2023- 10.10.2023

DARMOWE WARSZTATY DLA DZIECI TYLKO 29.09.2023

„Metryką każdego miejsca zamieszkanego przez człowieka jest jego dziedzictwo historyczne. Dokumentuje ono dorobek materialny i niematerialny mieszkańców żyjących na danym terenie przed nami, ukazuje ich zmagania z siłami przyrody i przeciwnościami losu, odsłania ich sukcesy, wskazuje na upodobania, panujące mody i trendy. Postać materialną przybiera ono dzięki znajdującym się w przestrzeni miasta i wsi zabytkom w formie np. obiektów sakralnych, zamków i pałaców, kamienic, założeń urbanistycznych, zabytkowych parków, obiektów fabrycznych i hydrotechnicznych itp. Obok sfery materialnej dziedzictwo historyczne obejmuje sferę niematerialną – symboliczną. Jest ona trudna do jednoznacznej identyfikacji i sprowadza się do wyjaśnienia symboliki herbów miast oraz wsi, ich hejnałów, opowieści, legend i tajemnic związanych z przestrzenią jednostek terytorialnych, przekazów o bitwach i potyczkach, a także przepisów kulinarnych.”[1] Nawiązując do słów, które Sławomir Kamosiński napisał we wstępie swojej pracy, dzisiejsza wystawa jest swego rodzaju upamiętnieniem, dokumentacją dziedzictwa materialnego należącego niegdyś do gminy Nowogród Bobrzański i jego mieszkańców.

Chcemy, aby wystawa odbywała się raz do roku, a jej zbiory i zebrane historie poszerzały się.

Prezentowana wystawa nie odbyłaby się gdyby nie praca:
Piotr Kozłowski
– zdjęcia współczesne
Marcin Olejniczak – użyczenie starych fotografii ze zbiorów prywatnych
Członkowie Stowarzyszenia Lokalnych Twórców

Prezentowana wystawa nie odbyłaby się gdyby nie środki przekazane przez Urząd Miasta Nowogród Bobrzański. Dziękujemy!

[1] Sławomir Kamosiński, Historyczne miejsca jako produkt. Marketing terytorialny a dziedzictwo historyczne, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania”, 2013, Tom 4, 2003, s. 25.